Garantijos ir grąžinimas

Prekės garantinis laikotarpis yra nurodomas mūsų parduotuvėje visų prekių aprašymuose.  Garantija įsigalioja nuo įrankio pardavimo, t.y.  PVM sąskaitos-faktūros išrašymo datos. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik tuomet, kai kartu su preke yra pateikiamas garantinis talonas (garantijos sertifikatas) ir pirkimo dokumentas (PVM sąskaita-faktūra). Garantinis ir pogarantinis remontai atliekami sertifikuotose remonto centruose, kurių kontaktai yra nurodomi ant garantinio talono.

 

Garantija nesuteikiama, jei:

 • prietaisas naudotas nesilaikant eksploatavimo sąlygų, numatytų instrukcijoje;
 • prietaisas mechaniškai arba kitaip pažeistas;
 • gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių (dėl kliento ar nesant jo kaltės);
 • naudojant prietaisą ne pagal paskirtį;
 • dėl savaiminių detalių nusidėvėjimo(anglies šepetėliai, laidai, akumuliatoriai, jungtys, įrankių laikikliai ir kt.);
 • gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
 • gedimams, kuriuos sukėlė stichinės nelaimės (žaibas, potvynis ir pan.);
 • kai nustatomi prietaiso perkrovimo požymiai;
 • gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;
 • jei prietaisas buvo remontuotas ne gamintojo autorizuotose aptarnavimo centruose;
 • jei įrenginys buvo ardytas ar kitaip paveiktas;

Bosch ,,žalios linijos" įrankiams bei sodo technikai suteikiama dviejų metų garantija.

Visiems profesionaliems ,,mėlynos linijos" Bosch elektriniams įrankiams bei matavimo prietaisams gali būti suteikta 3-jų metų garantija! Garantijos pratęsimas netaikomas - aukšto dažnio elektriniams įrankiams, pramoniniams akumuliatoriniams suktuvams ir pneumatiniams įrankiams, kartu tiekiamai papildomai įrangai bei akumuliatorių baterijoms ir krovikliams. Norėdami pratęsti garantijos laikotarpį iki 3 metų, Jūs privalote per 4 savaites nuo prietaiso pirkimo datos užregistruoti jį Bosch puslapyje. Prietaiso garantinis laikotarpis prasideda prietaiso pardavimo dieną. Garantijos pratęsimą atsispausdinikte ir remonto atveju pateikite kartu su įrankio garantiniu lapu. Užsiregistruok dabar  ir pratęsk garantiją 

 

 

Metabo XXL (3 metų) garantija yra suteikiama elektriniams Metabo įrankiams bei medžio apdirbimo įrangai Elektra Beckum. XXL garantija bus suteikta  tik tuo atveju, jei per 4 savaites nuo pirkimo datos užregistruosite įrankį Metabo interneto puslapyje. Garantijos pratęsimą atsispausdinikte ir remonto atveju pateikite kartu su įrankio garantiniu lapu. Užsiregistruok dabar ir pratęsk garantiją

 

Kiti gamintojai suteikia įrankiams bei sodo technikai vienerių/dviejų arba trijų metų garantiją, kuri yra nurodyta įrankio garantiniame lape. Prekės garantinis laikotarpis taip pat yra nurodomas mūsų parduotuvėje visų prekių aprašymuose. 

 

 


 

Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis 2014 07 22 dienos ,,Mažmeninės prekybos taisyklėmis" Nr.738 .

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę per 14 dienų skaičiuojant nuo prekės pirkėjui pristatymo dienos. Prekė gali būti grąžinta jeigu:

 • prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos
 • pakuotė turi būti originali,  nesugadinta,  švari,  pilnos komplektacijos (tokios kaip buvo Pirkėjo gauta)
 • būtina pridėti pirkimo dokumentą (faktųrą) ir raštišką prašymą, kuriame nurodote grąžinimo priežastį

Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

 

Pardavėjas, gavęs prekę  ir įvertinęs jos būklę, grąžina pirkėjui sumokėtus pinigus 14 dienų laikotarpyje skaičiuojant nuo prekės gavimo dienos.
 

Klientui sutikus,  nekokybiška  prekė gali būti pakeista analogiška kokybiška preke.